Kurz kresby a malby v plenéru v jihočeské Třeboni – léto 2020

 

Základní informace pro širší veřejnost:

Koná se: od pondělí 3. srpna do pátku 7. srpna 2020 v Třeboni.

Kurz je otevřený pro všechny zájemce – od středoškoláků po aktivní seniory. Doporučujeme příjezd v neděli 2. srpna během odpoledne (po domluvě s ubytovací službou), nebo v pondělí dopoledne. Odjezd dle individuálních možností. Přihlašujte se na emailu vejsova@centrum.cz

Kurzovné bez ubytování: 2 500 Kč

Na kurzu je omezený počet míst, proto je třeba po přihlášení zaplatit zálohu 500 Kč. Záloha je vratná v případě, že vznikne překážka ke konání na straně pořadatele a samozřejmě v případě zrušení kurzu z důvodu případných plošných omezení v souvislosti s COVID-19. Věříme, že kurz proběhne! (Aktualizováno 16.5.2020)

Kurz vede: dr. Věra Vejsová, ak. mal., mobil: 608 629 695  e-mail: vejsova@centrum.cz


Vážení přátelé letních aktivit,

Individuální konzultace v průběhu kurzu jsou nastaveny podle vstupních dovedností účastníků a případně i podle jimi preferovaných technik, okruhů zájmu o výtvarná období, umělecké osobnosti i témata, apod. To vše doplňují neformální přednášky a diskuze s využitím odborné literatury a dalšími odpovídajícími ukázkami umělecké tvorby.

Doporučené potřeby: desky na papíry A3, čtvrtky nebo kartony formát A3, možné jsou také archy silnějšího balicího papíru, na drobnější studie mohou být čtvrtky A4.

Barvy – obyčejné vodové, k nim kulaté štětce, velikost č. 4, 8, 10–12, či podle vlastních zkušeností, hadr, nádoba na vodu.

Další možností jsou barvy temperové, k nim přísluší štětce ploché. Olejové barvy pro tento typ kurzu nedoporučuji, jsou dlouho „živé“. Mohou je ale případně nahradit barvy akrylové, které jsou schopny poskytnout stejně širokou škálu technických možností. Pro práci s nimi je dobré mít také zpomalovač schnutí. (Komerční výrobek můžete pro studijní účely nahradit např. lepidlem Herkules.)

Na podkladovou vrstvu malby lze použít Latex nebo Balakryl. Ty také mohou suplovat bělobu.

Tužky měkké – Grafitový „špalek“, versatilka“, mikrotužka, guma. Pokud vlastníte lehký plenérový stojan, skládací stoličku, jsou možné, nikoliv nutné.

V případě nepříznivého počasí se domluvíme na náhradním tématu – např. zátiší či další klasická studijní témata.

 

Ubytování: Místní nabídka letního ubytování je poměrně bohatá, je to jen na Vás, ale doporučuji si místo rezervovat už nyní, bývá plno.

Z loňských let můžeme doporučit např. toto https://www.zamek-trebon.cz/cs/ubytovani-na-zamku.

  Reference

Na plenérech v Chlumu u Třeboně a v Třeboni přímo při práci v přírodě člověk získává návyky pro rychlé skicování a i následné dokončování obrazu přímo v reálném prostředí.
K tomu nenásilně vede i dlouholetá zkušenost paní Věry Vejsové. Plenérové kurzy u ní navštěvuji již léta a vždy jsou pro mě ve všech směrech velkým potěšením a přínosem pro vlastní rozvoj vnímání malby a kresby přímo v přírodě. (J.B.,  lékař v důchodu)

Z kurzu jsem byla nadšená jak výběrem míst, tak skvělým a individuálním přístupem paní Věry Vejsové. Důkladně jsem se seznámila s technikami malby a kresby, pronikla do souvislostí z historie umění i zákonitostí přírody. Dostala jsem spoustu rad a tipů, jak se zlepšit. A hlavně se ve mně probudilo nadšení pro tvorbu!  (Radka, profesionální výtvarnice)

Pro mnohé osobní rodinné i zdravotní obtíže jsem se plenérů u paní Věry Vejsové mohla zúčastnit jen několikrát, ale vždy to pro moje vnímání souvislostí mezi realitou a jejího malířského či kresebného ztvárňování bylo velice podnětné a přínosné. Podpora paní Vejsové je enormní a přenos její výtvarnické zkušenosti všem frekventantům vždy dodává další odvahu pro vlastní tvorbu, což je i pro starší zájemce o zvládnutí výtvarné práce velmi cenné a poučné. Díky za to. (M.K.N., úřednice v důchodu)

Dr. Vejsovou jsem znal z výuky odborných předmětů na SŠ. Na kurzu plenérové malby a kresby se mi velmi věnovala, vše mi trpělivě vysvětlila. Bylo to pět dní plných informací a malování. Kurz velmi doporučuji těm, kteří mají o malování a jeho techniku opravdový zájem, těm, kdo kurz v plenéru neberou pouze jako dovolenou nebo rekreaci, ale chtějí se něco naučit, dozvědět, zdokonalit se. (Radek, výroba keramiky, asistent v chráněné dílně)

Výtvarný plenér byla pro mě velká neznámá, ale užila jsem si to moc. Ač milovnice umění, výtvarným talentem zrovna neoplývám, ale pokud srovnám své pokusy před plenérem a po něm, je znát velký pokrok. Krom toho, byla na kurzu vždy skvělá atmosféra, navštívili jsme různá místa, popovídali si o umění, filosofii i životě. Lektorka je mistryně svého oboru, moc milá a věnovala mi spoustu času. Doporučuji všem, i jako aktivní dovolená to bylo super. (Petra, IS technička)

K účasti na plenérových kurzech mě před lety přiměl můj dobrý přítel a tak jsem se několikrát zúčastnila. Ač jako malířský začátečník, vedení kurzu se mi líbí, protože je člověk nenásilným způsobem veden k vlastnímu kresebnému a malířskému vyjádření podle vlastních technických schopností. Je zde dovoleno se vyjadřovat podle vlastního pohledu na přírodu, krajinu nebo městské interiéry. Paní Věra Vejsová dovoluje svým frekventantům vlastní výtvarné vyjadřování a vlastní pohledy na zpracovávaná obrazová témata. Vše navíc umocňuje atmosféra místa, kde kursy probíhají – totiž Třeboňsko, neopakovatelná krása tamní krajiny. Pro mne je to navíc úžasná relaxace. (E. CH. , farmaceutická operátorka)

 V kursech „plain airu“ v Chlumu u Třeboně mi paní Vejsová doplní mnohé, co mi do té doby nebylo jasné v oblasti kompozice obrazu, zákonitostí perspektivy a jejího kresebného vyjádření, vystižení hlavních prvků obrazu a potlačení méně významných detailů. Plenér v Jižních Čechách mi vždy přináší radost z vlastní tvorby – malby a kresby. (M.V., textilní inženýrka)

Velmi příjemné a nenásilné vedení paní Vejsovou při zpracování obrazu v plenéru. Je přitom instruktivní a doplňuje vždy kritickým pohledem průběh práce frekventantů kursu. Je přítomna a nápomocná radou jek dovést malbu či kresbu ke zdárnému ukončení. Dobrá je v kurzech i uvolněná tvůrčí atmosféra v prostředí, kde kurzy probíhají.
(L.H., zdravotní sestra v důchodu)