CV

dr. Věra Vejsová, ak. mal.

 

  členka Výtvarné sekce České sklářské společnosti
  členka Unie profesionálních designérů ČR
do r. 2017 členka INSEA (International Society for Education through Art)
2007-2017 odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích
2011-2015 Uniwerzytet Technlogiczno-humanisztyczny im. Kazimerza Pulaskiego, Wydzial Sztuki, Radom, Polsko. Doktorský studijní program, práce obhájena v roce 2016
1990 – 2007 pedagog SOŠ a SOU v Třeboni
1982 – 1990 samostatný designér ve sklárnách Českých křišťál v Chlumu u Třeboně
1976 – 1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér sklářského výtvarnictví – prof. S. Libenský
1972 – 1976 Střední uměleckoprůmyslová sklářská škola v Železném Brodě
1971 – 1972 OU Bižuterie Jablonec nad Nisou

 

Zabývá se autorským designem užitkového skla, tvorbou plastik a objektů. Používá techniky tavení, broušení, foukání, pískování a fusingu.

 

Ocenění

2008 Sklo jako obal – kategorie Sklenice pro 21. století – Zvláštní cena
2008 Sklo jako obal – kategorie Amerika 30. let – 3. místo
1998 1. cena Design centra ČR – Český půllitr – pohár
1989 1. cena v soutěži n. p. Crystalex  za předlisový užitkový soubor
1982, 1983, 1987, 1988 za průmyslový design nápojových souborů „Nejlepší výrobek oboru“
1982 Ateliérová cena VŠ UMPRUM

 

Zastoupena ve sbírkách

 • V soukromých sbírkách: V České republice, Rakousku, SRN, Itálii, Holandsku, Francii, Velké Británii, USA
 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia“ Radom, Polsko
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – sbírka skla,
 • Sbírka skla Východočeského muzea v Pardubicích – Sbírka ateliérového skla a designu
 • Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 • Horácké muzeum Nové Město na Moravě, sbírka skla
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, sbírka skla
 • Sbírka výsledků sklářských sympozií v Novém Boru – hrad Lemberk: nyní v majetku Nadace Josefa Viewegha. CESTY SKLA, o.p.s., Centrum sklářského umění huť František v Sázavě

Spolupráce

 • MOSER, a.s., Karlovy Vary

 

Obchodní zastoupení

 • Galerie Meridian, Praha

 

Publikační činnost

 • VEJSOVÁ, Věra; POSPÍŠIL, Aleš. Na granicy przedstawianego obrazu – bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 – Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015, s. 97-101. ISSN 1895-5827.
 • VEJSOVÁ, V. Dialog skla a dřeva v Pošumaví (mezinárodní sklářský workshop). In Sklář a keramik 9–10/2015, str. 228 –229, barevná příloha s. 220. ISSN 0037–637X.
 • VEJSOVÁ, V. CO PROČ JAK Vladimíra Kleina v D9. Sklář a keramik 11–12/2013, s. 295–296. ISSN 0037-637X.
 • VEJSOVÁ, V., ZMEŠKALOVÁ, P. Prohlédání. In Hledání ztraceného místa – Auf der Suche nach dem verlorerenen Ort – A la recherche dún lieu perdu In Search of a lost Place. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 25-32. ISBN 978-80-7394-424-7.
 • VEJSOVÁ, V. ZOOM science sklo netradičně. 2013.
 • VEJSOVÁ, V. Katalog: Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012 Internationales
 • Glasssyposium Vysočina 2012. In Vejsová, Katalog: Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012. Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod., 2013, s. 30-33.  
 • ISBN 978-80-87302-16-3.
 • VEJSOVÁ, V. Porta Culturae otevřela Glass Sympozium Vysočina 2012. In Sklář a keramik odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, č. 7-8/2012. ISSN 0037-637X.
 • VEJSOVÁ, V. Projekt „Sklářská tvorba“ – Interdisciplinarita tvůrčích disciplin a výtvarných postupů ve výuce nového předmětu, Výtvarná výchova, 2011, č. 12, Praha, PedF UK, s. 10-13. ISSN 1210-3691.
 • VEJSOVÁ, V. Předmět Sklářská tvorba vyučovaný na KVV PF JU V Českých Budějovicích získal grant, Sklář a keramik, vol. 60, 10 – 12/2010, s. 224. ISSN 0037-637X.
 • BROŽKA, P., VEJSOVÁ, V. Nová Galerie D9 na Jihočeské univerzitě, Jihočeská univerzita: čtvrtletník akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, č. 3/2010. ISSN 1214-7869.

 

Sympozia, stáže, workshopy

 • Stáž v rámci doktorského studia: Uniwersytet Technologiczno-humanisztyczny im. Kazimerza Pułaskiego, Wydzial Sztuki, Radom, Polsko 2015
 • Mezinárodní vědecká konference na téma Uczelnija miejscem sztuki, příspěvek: Proces oraz wyniki projektu „Aplikacja podejść estetycznych w praktyce twórczej sztuki szklarskiej“, Instytut Sztuk Wizualnych, Widział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko 2013
 • Vedoucí workshopu v rámci akce ZOOM science na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích: Sklo netradičně 2013.
 • Glass Sympozium Vysočina – AGS Svoboda, Karlov u Žďáru nad Sázavou, 2012
 • Mezinárodní výtvarný a teoretický workshop autorské knihy na téma Hledání ztraceného místa – Jihočeská univerzita České Budějovice, 2012
 • Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje Garbatka – Letnisko“, Polsko, 2012
 • Spoluorganizátorka mezinárodního workshopu konaného v rámci IUVENTARS: Střední keramická škola v Bechyni – přednášky na téma „Historie sklářství na území Čech“, „Technologický postup procesu lehání skla a jeho výtvarné možnosti“, vedení workshopu lehaného skla 2010

 

Reference 

 • Vilhelmová: Exploring the Physical State of the Matrix, Celebrating Print, Vol. 1/1, Oct 2015, s. 16- 24. ISSN: 2380-6613.
 • POSPÍŠIL, A. Na hranici zobrazovaného.  Atelier č. 8,  16/4/2015, s. 1. 2015.
 • NOVÝ, P., HAVLÍČKOVÁ, D. [kurátor, ed.], SKLENĚNÁ REPUBLIKA – SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO / GLASS REPUBLIC – CONTEMPORARY CZECH GLASS ART / GLASREPUBLIK – DIE GEGENWÄRTIGE TSCHECHISCHE GLASKUNST. Vydalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, s. 30, 2014.
 • [Kolektiv autorů]. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. KVVPFJUMMXIV/1, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 3. 2014. ISBN: 978-80-7394-465-0.
 • KLIMENT, J. [kurátor, ed.]. Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012 – Internationales Glassymposium Vysočina 2012 [katalog k sympoziu], vydalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2013. ISBN: 978-80-87302-16-3, ISBN: 978-80-87718-03-2.
 • VILHELMOVÁ L., Hledání ztraceného místa – Auf der Suche nach dem verlorenen Ort, Grapheion.cz. ISSN 1803 – 8646, vydáno 26. 9. 2012. Dostupné online: odkaz
 • POSPÍŠIL, A. Antologie Katedry výtvarné výchovy na jihu Čech – Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu, Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. ISBN: 978-80-7394-387-9.
 • MAFKOVÁ, K. Slunce ze všech stran?, Pěkné bydlení (dům, byt, zahrada), roč. XII, č. 12/2010.
 • KOŚ, B. Wystawa z Politechniki w Łaźni – Czeskie práce w miejskiej galerii, Echo dnia, 11. – 18. 4. 2010, str. 6.
 • OLDKNOW, T. Jury Statements, New Glass Revue, The Corning Museum of Glass, s. 68. 29/2008. ISSN: 0275-469X.
 • KOHOUTOVÁ, M. Překročit horizont vlastního pojetí designu. O soutěži Sklenice pro 21. století 2008, Glassrevue. Online, 22. 5. 2008. odkaz
 • KOHOUTOVÁ, M. Festival Slavnosti jeřabin 2007 představil sklo, design, šperky a obrazy Jaroslavy Švarcové, Věry Vejsové a Markéty Šílené, Glassrevue. Online, 9. 5. 2008. odkaz
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 V-Vik, edice Prameny a dokumenty, Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 2008. ISBN: 978-80-86171-29-6
 • POLANECKÝ, J. 8. Festival uměleckého skla v Karlových Varech, Keramika a sklo, č. 4/2008. ISSN: 1213-5240
 • KŘEN, I. Nové akvizice do sbírky autorského skla Východočeského muzea v Pardubicích v letech 2000 – 2006, Keramika a sklo, č. 1/2007. s. 37. ISSN: 1213-5240
 • RICKE, H. (ed.) Czech Glass 1945-1980: Design in an Age of Adversity, Arnoldsche, 2005. ISBN: 3-89790-217-6
 • HLAVEŠ, M. „Sklo atd. …“, Keramika a sklo, č. 3/2005. ISSN: 1213-5240
 • VELÍNSKÁ, L. Odraz myšlenky. Keramika a sklo, č. 4/2003. ISSN: 1213-5240
 • KABÁT, M. Český půllitr, Buletin Design centra České republiky, č. 11/1998, s. 2.
 • PETROVÁ, S.: Sklářský ateliér VŠUP 1982 – 1990, [katalog k výstavě] vydala Unie výtvarných umělců Mánes Praha 1991.
 • LANGHAMER A.: Hundert Jahre Glasshütten Český křišťál, Glass Review 1/9, s. 11.
 • LANGHAMER, A. 1891-1991: One Hundred Years of Existence of the Glassworks at Chlum u Třeboně, s. 7. Obr. prací s. 23, 25, 29, 35.
 • [Bez autora]. Autorský profil, Glasrevue, č. 12/1989, roč. XLIV, č. 12, s. 23.
 • LANGHAMER, A., Ohlédnutí za Třetím mezinárodním sklářským sympoziem v Novém Boru v roku 1988, Katalog III. IGS.