Publikační činnost

  • VEJSOVÁ, V. CO PROČ JAK Vladimíra Kleina v D9. Sklář a keramik, 2013, roč. 63, č. 11-12, s. 295-296.
  • VEJSOVÁ, V., ZMEŠKALOVÁ, P. Prohlédání. In Hledání ztraceného místa – Auf der Suche nach dem verlorerenen Ort – A la recherche dún lieu perdu – In Search of a lost Place. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, s. 25-32. ISBN 978-80-7394-424-7.
  • VEJSOVÁ, V. ZOOM science -sklo netradičně. 2013.
  • VEJSOVÁ, V. Katalog: Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012 – Internationales Glasssyposium Vysočina 2012.
  • In Vejsová, Katalog:Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012. Havlíčkův Brod: Muzeum vysočiny Havlíčkův Brod., 2013, s. 30-33. ISBN 978-80-87302-16-3.
  • VEJSOVÁ, V. Projekt „Sklářská tvorba“ – Interdisciplinarita tvůrčích disciplin a výtvarných postupů ve výuce nového předmětu, Výtvarná výchova, 2011, č. 1-2, Praha, PedF UK, s. 10-13. ISSN 1210-3691
  • VEJSOVÁ, V. Předmět Sklářská tvorba vyučovaný na KVV PF JU V Českých Budějovicích získal grant, Sklář a keramik, vol. 60, 10 – 12/2010, s. 224. ISSN 0037 – 637X
  • BROŽKA, P., VEJSOVÁ, V. Nová Galerie D9 na Jihočeské univerzitě, Jihočeská univerzita : čtvrtletník akademické obce Jihočecké univerzity v Českých Budějovicích, č. 3/2010. ISSN 1214 – 7869
  • VEJSOVÁ, V. Porta Culturae otevřela Glass Sympozium Vysočina 2012. In Sklář a keramik – odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, č. 7-8/2012. ISSN 0037-637X