Napsali o ní

„The Czechs have worked with ideas of light, form and abstraction in glass for decades, and Věra Vejsová’s Time of Flower is firmly rooted in the school of Stanislav Libenský. Bruno Romanelli recently moved away from figural studies in colorless cast glass to embrance geometry and color in workssuch as Sol, wich I see as reflecting the Czech aestetics.“

Tina Oldknow
Curator of Modern Glass
The Corning Museum of Glass
New Glass Revue 2008/29

 

„Alumni of the studio have got a big reputation and they are together indicated as Mr. Libenský´s school. Mrs. Věra Vejsová in an ideal way combines experience of her designer´s work (glass works in Chlum u Třeboně) together with studio creation of glass. This duality is showed in a very expressive way in the objects blown into the solid form. As the most successful works I consider myself Mrs. Vejsová rather small objects from the melted glass. They are inspired with the nature in the shapes of some seeds and fruits.“

Mgr. Milan Hlaveš
Curator of modern and contemporary glass
collection Art and industrial museum of Prague,
2007

 

„Sklářská práce Věry Vejsové probíhá souběžně v linii návrhů pro sériovou výrobu i v podobě originální autorské tvorby. 

V koncepcích designu sklářských výrobků hledá polohu maximální tvarové čistoty a funkčnosti, ale zároveň zdůrazňuje
výjimečnou působivost skla zpracovaného různými způsoby za tepla i za studena. Autorčiny originální plastiky a objekty
[…] jsou motivovány převážně snahou o hledání elementárních principů přírodních forem a jevů. Vyznačují se robustní
tektonickou skladbou hmot a linií, působivě pracující s průnikem světla. Vyjadřují obdiv k dokonalosti přírodních forem a hledají krásu i v jejích nejmenších součástech.“

Mgr. Ivo Křen
Keramika a sklo 1/2007, s. 37

 

„Jako talentovaná autorka pro sklářský design se Věra Vejsová po absolutoriu stala výtvarnicí skláren Český křišťál v Chlumu u Třeboně. Na své výstavě v Praze […] se představila konvolutem foukaného užitkového skla čistých forem, místy cudně zdobeným opalizujícím detailem. Za povšimnutí stojí též Vejsové program horizontálního klínového řezu na stolních setech, zvláště v kombinaci s matovanými částmi. Tato autorka poměrně dlouho odolávala pokušení vyzkoušet si
práci na trojrozměrném dekorativním objektu. V souvislosti s konáním III. Interglassymposia v Novém Boru v roce 1988, jehož se účastnila, se začala volnou tvorbou zabývat.“

PhDr. Sylva Petrová
katalog výstavy Sklářský ateliér VŠUP 1982 1990,
Mánes Praha 1991

 

„Třetí novoborské sympozium bylo rekordní účastí čtyřiapadesáti výtvarníků z Československa a padesáti výtvarníků ze
třiadvaceti zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie. […] Přínosem byla kompozice hladkých a deformovaných tvarů Věry Vejsové […].“

Antonín Langhamer, katalog III. IGS
Ohlédnutí za Třetím mezinárodním sklářským
sympoziem v Novém Boru v roku 1988

Najdete ji také v …

 • Kolektiv autorů. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7394-465-0.
 • MAFKOVÁ, K. Slunce ze všech stran?,Pěkné bydlení (dům, byt, zahrada), roč. XII, č. 12/2010.
 • KOŚ, B. Wystawa z Politechniki w Łaźni – Czeskie práce w miejskiej galerii, Echo dnia, 11. – 18. 4. 2010, str.6.
 • KOHOUTOVÁ, M. Překročit horizont vlastního pojetí designu. O soutěži Sklenice pro 21. století 2008,Glassrevue, Online,
  22. 5. 2008: odkaz
 • KOHOUTOVÁ, M. Festival Slavnosti jeřabin 2007 představil sklo, design, šperky a obrazy Jaroslavy Švarcové, Věry
  Vejsové a Markéty Šílené,Glassrevue. Online, 9. 5. 2008: odkaz
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 V-Vik, edice Prameny a dokumenty, Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 2008. ISBN: 978-80-86171-29-6
 • POLANECKÝ, J. 8. Festival uměleckého skla v Karlových Varech,Keramika a sklo, č. 4/2008. ISSN: 1213–5240
 • KŘEN, I. Nové akvizice do sbírky autorského skla Východočeského muzea v Pardubicích v letech 2000 – 2006, Keramika a sklo, č. 1/2007. ISSN: 1213-5240
 • RICKE, H. (ed.) Czech Glass 19451-980 : Design in an Age of Adversity, Arnoldsche, 2005. ISBN: 3-89790-217-6
 • HLAVEŠ, M. „Sklo atd. …“, Keramika a sklo, č. 3/2005. ISSN: 1213-5240
 • VELÍNSKÁ, L. Odraz myšlenky.Keramika a sklo, č. 4/2003. ISSN: 1213-5240
 • KABÁT, M. Český půllitr, Buletin Design centra České republiky, č. 11/1998, s. 2.
 • [Bez autora]. Autorský profil,Glasrevue, č. 12/1989, roč. XLIV, č. 12, s. 23.
 • VILHELMOVÁ L., Hledání ztraceného místa Auf der Suche nach dem verlorenen Ort, Grapheion.cz. ISSN 1803-8646,
  vydáno 26. 9. 2012. Dostupné online: odkaz
 • KLIMENT, J. [kurátor, ed.]. Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012 – Internationales Glassymposium Vysočina
  2012 [katalog k sympoziu], vydalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2013. ISBN: 978-80-87302-16-3, ISBN: 978-80-87718-03-2.
 • POSPÍŠIL, A. Antologie Katedry výtvarné výchovy na jihu Čech – Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů
  v regionu, Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. ISBN: 978-80-7394-387-9.

Reference 

 • Vilhelmová: Exploring the Physical State of the Matrix, Celebrating Print, Vol. 1/1, Oct 2015, s. 16- 24. ISSN: 2380-6613.
 • POSPÍŠIL, A. Na hranici zobrazovaného.  Atelier č. 8,  16/4/2015, s. 1. 2015.
 • NOVÝ, P., HAVLÍČKOVÁ, D. [kurátor, ed.], SKLENĚNÁ REPUBLIKA – SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO / GLASS REPUBLIC – CONTEMPORARY CZECH GLASS ART / GLASREPUBLIK – DIE GEGENWÄRTIGE TSCHECHISCHE GLASKUNST. Vydalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, s. 30, 2014.
 • [Kolektiv autorů]. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. KVVPFJUMMXIV/1, České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 3. 2014. ISBN: 978-80-7394-465-0.
 • KLIMENT, J. [kurátor, ed.]. Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012 – Internationales Glassymposium Vysočina 2012 [katalog k sympoziu], vydalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2013. ISBN: 978-80-87302-16-3, ISBN: 978-80-87718-03-2.
 • VILHELMOVÁ L., Hledání ztraceného místa – Auf der Suche nach dem verlorenen Ort, Grapheion.cz. ISSN 1803 – 8646, vydáno 26. 9. 2012. Dostupné online: odkaz
 • POSPÍŠIL, A. Antologie Katedry výtvarné výchovy na jihu Čech – Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu, Vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. ISBN: 978-80-7394-387-9.
 • MAFKOVÁ, K. Slunce ze všech stran?, Pěkné bydlení (dům, byt, zahrada), roč. XII, č. 12/2010.
 • KOŚ, B. Wystawa z Politechniki w Łaźni – Czeskie práce w miejskiej galerii, Echo dnia, 11. – 18. 4. 2010, str. 6.
 • OLDKNOW, T. Jury Statements, New Glass Revue, The Corning Museum of Glass, s. 68. 29/2008. ISSN: 0275-469X.
 • KOHOUTOVÁ, M. Překročit horizont vlastního pojetí designu. O soutěži Sklenice pro 21. století 2008, Glassrevue. Online, 22. 5. 2008. odkaz
 • KOHOUTOVÁ, M. Festival Slavnosti jeřabin 2007 představil sklo, design, šperky a obrazy Jaroslavy Švarcové, Věry Vejsové a Markéty Šílené, Glassrevue. Online, 9. 5. 2008. odkaz
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 V-Vik, edice Prameny a dokumenty, Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 2008. ISBN: 978-80-86171-29-6
 • POLANECKÝ, J. 8. Festival uměleckého skla v Karlových Varech, Keramika a sklo, č. 4/2008. ISSN: 1213-5240
 • KŘEN, I. Nové akvizice do sbírky autorského skla Východočeského muzea v Pardubicích v letech 2000 – 2006, Keramika a sklo, č. 1/2007. s. 37. ISSN: 1213-5240
 • RICKE, H. (ed.) Czech Glass 1945-1980: Design in an Age of Adversity, Arnoldsche, 2005. ISBN: 3-89790-217-6
 • HLAVEŠ, M. „Sklo atd. …“, Keramika a sklo, č. 3/2005. ISSN: 1213-5240
 • VELÍNSKÁ, L. Odraz myšlenky. Keramika a sklo, č. 4/2003. ISSN: 1213-5240
 • KABÁT, M. Český půllitr, Buletin Design centra České republiky, č. 11/1998, s. 2.
 • PETROVÁ, S.: Sklářský ateliér VŠUP 1982 – 1990, [katalog k výstavě] vydala Unie výtvarných umělců Mánes Praha 1991.
 • LANGHAMER A.: Hundert Jahre Glasshütten Český křišťál, Glass Review 1/9, s. 11.
 • LANGHAMER, A. 1891-1991: One Hundred Years of Existence of the Glassworks at Chlum u Třeboně, s. 7. Obr. prací s. 23, 25, 29, 35.
 • [Bez autora]. Autorský profil, Glasrevue, č. 12/1989, roč. XLIV, č. 12, s. 23.
 • LANGHAMER, A., Ohlédnutí za Třetím mezinárodním sklářským sympoziem v Novém Boru v roku 1988, Katalog III. IGS.